var Mattias från kommunen och informerade om nästa tisdags Seniordag som kommer att ha en blandning av föreläsning, underhållning och utställningar i hela kulturmagasinet mellan kl. 10.00 och 14.00. Därefter pratade Tommy Marklund om hur datorer är uppbyggda och användandet av både datorer och mobiler. Många seniorer och intresset var stort.