Enligt brandsäkerhetsynpunkt är det tillåtet att max 50 personer få vistas i denna lokal samtidigt. Med hopp om förståelse om vi måste neka när gränsen är nådd. Stanna gärna kvar för om några går tar vi in motsvarande antal personer.