var Johan Sundberg hos oss och berättade bl.a. om Räddningstjänstens arbete. Han tog även upp vikten av att ha brandvarnare i varje rum förutom köket. Varnarna bör testas ungefär var tredje månad. Sedan tog han upp att fallolyckorna för äldre i hemmen är stor. Den boende kan i sitt hem snabbt få hjälp genom trygghetslarm. Johan gjorde föreläsningen mycket intressant med sitt lugna och behagliga sätt som medlemmarna uppskattade. Nästa tisdag, den 18 oktober, kommer Lars Almestad och underhåller med musik och sång. Välkomna.