hade vi besök av Johanna Ulfsdotter. Hon blev avrådd som ung att bli arkeolog men hennes intresse för historia, särskilt gamla byggnader, styrde hennes val så hon blev byggnadsantikvarie här på kommunen. Hon berättade bl.a. om kulturarven och hon ställde frågor till oss vad vi ansåg vara kulturarv. Några exempel var, Stadskärnan, Gudmundstjärn, Kulturmagasinet, Norra Berget m.m.
För att kunna förvalta ett äldre hus måste man veta vilka material och metoder som är bäst. Som t.ex. trä, sten, tegel och kalk som bevisat sin styrka i hundratals år. En mycket intressant föreläsning där även vi fick vara delaktiga i. Tisdagen den 20 februari kommer duon Hägglund och Svensson att underhålla med musik och sång. Välkomna
🎶