Det här kan du själv göra på hemsidan

Zooma in (förstora) sidan

Om du tycker att texten är alltför liten och svårläst, kan du mycket lätt
förstora hela sidan. Gör på något av följande sätt:

  • Håll ner Ctrl-tangenten och tryck på plus-tangenten (+) några gånger, tills du får önskad storlek (tryck på minus-tangenten (-) för att förminska).
  • Om du har en mus med "scrollhjul" (rullhjul): Håll nere Ctrl-tangenten och scrolla (rulla) hjulet uppåt (från dig) för att förstora (eller nedåt, mot dig, för att förminska).

Mejla, skriva ut, dela och kommentera inlägg

  • Klicka på någon av de här knapparna under ett inlägg för att mejla, skriva ut eller dela inlägget med dina vänner (via Facebook, Twitter eller Puscha):
  • Klicka på SKRIV EN KOMMENTAR, om du vill lämna synpunkter/
    kommentarer.